Mladeži i kožne promene


Mladeži i izrasline na koži

Na koži su često prisutne izrasline čiji broj i raspored variraju individualno, većinom su to dobroćudne (benigne) promene, koje ne predstavljaju opasnost po zdravlje, a mogu smetati iz estetskih razloga ili zbog čestog povredjivanja. Najčešći su mladeži, potom hemangiomi, razne vrste papiloma i bradavica virusnog porekla …

Koji su tumori kože zloćudni?

1. Najopasniji je melanom, koji najčešće nastaje iz prepostojećeg mladeža (nevusa). Medju faktorima rizika za nastajanje melanoma je i izloženost sunčevim zracima, genetska predispozicija, hronična mehanička iritacija …

2. Planocelularni (skvamocelularni) karcinom nastaje od epitelnih struktura kože, uz pravovremeno hirurško uklanjanje uspešno se leči, medjutim, dešava se i da izmakne kontroli.

3. Bazocelularni karcinom (bazaliom, bazocelularni epiteliom) je relativno česta tumorska promena kože, benignih osobina jer nikada ne daje metastaze, a uspešno se leči u svim stadijumima adekvatnom hirurškom intervencijom.

Mladeži

mladezi-i-kozne-promene

Slika: Ožiljak posle uklanjanja mladeža cirkularnom ekscizijom

Kako se zaštititi od nastanka tumora kože?

Planocelularni karcinom i bazaliom nastaju na prethodno zdravoj koži, tako da se njihov nastanak ne može prevenirati. Zato je jako važno da svaku, pa i minimalnu izraslinu ili ranicu koja je prisutna duže od desetak dana proveri lekar i eventualno hirurški ukloni uz obavezan pregled uklonjene promene pod mikroskopom.

Melanom često nastaje iz mladeža koji imaju period transformacije od potpuno dobroćudnog, peko tzv. displaznog nevusa, do pravog melanoma. Mladež iz koga može nastati melanom ima svoje karakteristike koje lekar prepozna i savetuje preventivno hirurško uklanjanje, čime se potpuno isključuje mogućnost nastanka melanoma.

Kada se javiti lekaru?

Osobe sa brojnim nevusima (sto i više) moraju biti pod stalnim lekarskim nadzorom, na periodičnim kontrolama, a jednom mesečno pred ogledalom osmatrati da li se neki od mladeža menja na bilo koji način (rast, promena boje, subjektivne tegobe u vidu svraba i peckanja i sl.) Ukoliko se bilo šta primeti odmah se javlja lekaru.
Oni sa manjim brojem mladeža treba da povremeno osmotre one najupadljivije (veće, tamnije i nehomogeno prebojene …) i takodje da se jave lekaru ako primete promenu izgleda.

Mladeže veće od 6mm, kao i one koje lekar proceni kao rizične za nastajanje melanoma, treba preventivno hirurški ukloniti.

Da li je uklanjanje mladeža opasno?

Nije ako se uradi na pravi način, u skladu sa onkološkim principima. Česta predrasuda da uklanjanje mladeža može biti opasno je štetna jer može odvratiti od potencijalno korisnog pravovremenog preventivnog uklanjanja mladeža.

Kako se uklanjaju izrasline kože?

Uklanjanje mladeža se vrši hirurškim putem, isecanjem do u zdravo, kako po širini tako i po dubini. Ćelije mladeža dopiru do dubokih slojeva kože, tako da hirurška intervencija mora ići po dubini punom debljinom kože, do potkožnog tkiva. Ovo podrazumeva zarastanje uz ožiljak.

Neke izrasline se mogu ukloniti samo površnim tangencijalnim rezom (virusni papilomi npr.) posle koga ne ostaje ožiljak jer nije presečena puna debljina kože, medjutim, mladeži se ne smeju uklanjati na ovaj način.

Sredstva za izvodjenje ovih operacija su: skalpel (hirurški nož), radiotalasi, laser, dijatermija (obično bipolarna).

Uklonjene kožne promene se moraju poslati na patohistološki pregled.

Da li je moguće ukloniti mladež bez ožiljka?

Nije, ako se radi na medicinski ispravan način. Medjutim postoje brojne mogućnosti da ožiljak bude što manje primetan i estetski zadovoljavajući. U tu svrhu važno je pravac hirurškog reza plasirati paralelno sa prirodnim linijama kože područja u kome se radi opracija, koristiti optimalan šavni materijal, uz pažljivu i suptilnu hiruršku tehniku i korišćenje krema za sprečavanje formirnja upadljivog ožiljka.

U našoj bolnici često primenjujemo tehniku cirkularnog šava koju smo sami koncipirali, kojom čak i veće mladeže uklanjamo bez karakterističnih hirurških ožiljaka, već uz tačkasti ožiljak koji je manji od samog operisanog mladeža.

Specijalna hirurška bolnica Aesculap, prof. dr Nebojša Ivanović, hirurgija dojke, rekonstruktivna i plastična hirurgija, hirurgija štitne žlezde i onko hirurgija mladeža.

Postovi u slici

  • Karcinom dojke (stadijum bolesti, biološke karakteristike, agresivnost)
  • Aesculap na dva simpozijuma
  • Hirurgija ginekoloških tumora
  • Citostatici, propusti u primeni kod raka dojke
  • Nova metoda lečenja raka dojke
  • Aesculap foto i video album
  • Specijalistički pregledi
  • Nekoliko reči o bolnici

Obrađene oblasti