Hirurgija tumora dojke


Stalni popust za operacije tumora dojke

Specifičnosti “M.C. Aesculap” u hirurgiji tumora dojke

Bezuslovna i visokokvalitetna primena najsavremenijih tehnika i dostignuća u tretmanu oboljenja dojke svrstava nas u vodeće ustanove u ovoj oblasti, ne samo u Srbiji, već i mnogo šire. Neke od pobrojanih procedura se rade samo u našoj ustanovi, kao npr ultrazvučno identifikovanje nepalpabilnih tumora tokom operacije, „core needle“ biopsija pod kontrolom ultrazvuka… Neke od specifičnosti naše ustanove pobrojane su u narednim redovima:

hirurgija-tumora-dojke

– Centar za hirurgiju dojke – hirurgija tumora i estetska hirurgija dojke objedinjene su u zajednički odsek čime se postiže maksimalni estetski i funkcionalni efekat u hirurgiji tumora, i maksimalna onkološka sigurnost u estetskoj hirurgiji.
– Preventiva – insistiramo na stalnoj edukaciji pacijenata, preventivnim pregledima i samopregledima i periodičnim mamografijama.
– Klinički (hirurški) pregled – u našoj ustanovi se uvek radi u kombinaciji sa ultrazvučnom eksploracijom.

– Nepalpabilni tumori – prilikom operacije tumora koji se ne identifikuju palpatorno (pipanjem) koristimo identifikaciju ultrazvučnom vizuelizacijom tokom same operacije.
– Punkcione biopsije – finom ili širokom iglom (fine and core needle), sa ili bez kontrole ultrazvukom. U eri skrininga i sve masovnijeg otkrivanja tumora u prekliničkoj fazi ovo su izuzetno znajne procedure.
– „Specimen“ mamografija – operacije nepalpabilnih tumora zahtevaju snimanje odstranjenog tkiva tokom same operacije, da bi se se dokazalo da je tumor zaista i na pravi način odstranjen. Ovo vršimo „specimen“ mamografijom (snimanje uzorka), čime isključujemo mogućnost da je odstranjen pogrešan deo dojke, a da tumor uprkos operaciji ostane u dojci. Ma kako neverovatno zvučalo ovo je relativno česta pojava, pogotovo kada su u pitanju bolnice i hirurzi koji nisu posebno pripremljeni za hirurgiju dojke.
– „Sentinel node“ biopsija – hirurška procedura kojom se tokom operacije karcinoma dojke uklanjaju samo limfni čvorovi koji su pod najvećim rizikom da budu zahvaćeni metastazama, a ne svi, kao kod klasičnog pristupa, koji nosi značajne funkcionalne probleme posle operacije. „Sentinel node“ biopsijom ove probleme izbegavamo u potpunosti, pacijentkinje se vraćaju svakodnevnim obavezama kao da i nisu operisane, medjutim ovu hiruršku tehniku mogu primenjivati samo izuzetno uvežbani timovi onkoloških hirurga i patologa. Procenat uspešnosti ove tehnike u našoj ustanovi je 100%, što je u rangu najspecijalizovanijih centara u svetu.
– Operacije (benigni i maligni tumori, uvećanje i zatezanje dojki…) – obavljamo uz obavezno učešće i onkološkog i estetskog hirurga, bez obzira o kojoj proceduri je reč.
· Mastektomija sa imedijatnom rekonstrukcijom – u slučajevima kada je neophodno ukloniti celu dojku da bi se odstranio tumor radimo rekonstrukciju dojke u istom aktu, tako da pacijentkinja nema značajan estetski defekt.
· Operacije uznapredovalih tumora – neretko se dešava da pacijentkinje iz psiholoških razloga odlažu javljanje lekaru, sve dok tumor ne postane isuviše veliki, sa zahvatanjem struktura i organa van dojke. Strah da se jave lekaru pojačava i prekoran i zgražavajući odnos medicinskog osoblja prema ovakvim pacijentkinjama, a da se radi o psihološkoj barijeri a ne neznanju svedoči činjenica da su pacijentkinje sa uznapredovalim tumorima često visoki intelektualci, pa čak i lekari. Ovakvim pacijentkinjama pristupamo sa posebnom pažnjom i razumevanjem, a planiraju se i sa uspehom izvode opsežni hirurški zahvati, koji podrazumevaju multidisciplinarni hirurški tim: specijaliste onkološke, rekonstruktivne, vaskularne, grudne hirurgije, ortopedije…

Karcinom dojke

Zloćudni tumor porekla kanalića (duktalni) ili žlezdanih struktura (lobularni). Sinonimi: rak, kancer, malignom, maligni tumor… Za razliku od benignih neprekidno raste, a u kasnijim fazama se širi (metastazira) u limfne žlezde i udaljene organe (pluća, jetra, kosti…).

Učestalost: Ubedljivo je najčešća maligna bolest kod žena, na našim prostorima čini oko 25% svih novootkrivenih malignoma; za ilustraciju sledeći po učestalosti je karcinom grlića materice, odgovoran za “samo” 9% novoobolelih. U apsolutnim brojevima to znači da u Srbiji svake godine oboli oko 2800 žena od ove bolesti.

Tumori dojke

Simptomi: Karcinom u većini slučajeva otkrije sama pacijentkinja (drugačije je u zemljama koje imaju skrining program, vidi: skrining), kao bezbolnu tvrdinu u dojci koju slučajno napipa, najčešće prilikom tuširanja. Neki redji oblici mogu biti praćeni i bolovima, neki otokom i crvenilom kože, kada je važno razlikovati kancer od mastitisa (upala dojke), koji je benigno oboljenje.

Većina malignih tumora dojke daje i vidljiv poremećaj konture dojke, praveći izbočinu, uvlačenje kože ili bradavice, deformaciju dojke u celini…

Lečenje: Osnov terapije je hirurgija (vidi: hirurško lečenje karcinoma dojke), osim ako se bolest nije već proširila na udaljene organe u trenutku otkrivanja, što je ipak retka pojava. Zavisno od stadijuma bolesti i vrste operacije primenjuju se i hemoterapija, hormonoterapija i zračenje. Hemo i hormonoterapija posle operacije (kod većih tumora, sa uvećanim limfnim žlezdama u pazuhu primenjuje se hemoterapija i pre operacije) imaju za cilj da preveniraju širenje bolesti na udaljene organe, a zračenje da poboljša rezultate hirurgije u lokalnoj kontroli bolesti.

Hirurško lečenje karcinoma dojke

Osnovna procedura do pred kraj XX veka bila je mastektomija. Podrazumeva uklanjanje cele dojke i limfnih žlezda pazušne jame. Posle operacije nije obavezno zračenje, ali se primenjuje ako je tumor bio smešten u unutrašnjim kvadrantima, ili ako je više limfnih žlezda u pazuhu bilo zahvaćeno tumorom.

Poštedna operacija. Sinonimi: kvadrantektomija sa disekcijom aksile, široka resekcija (ekscizija) tumora sa disekcijom aksile… Razvija se poslednjih decenija XX veka, u prednosti je nad mastektomijom iz estetskih i psiholoških razloga, jer pacijentkinja posle lečenja ne ostaje bez dojke. Podrazumeva uklanjanje tumora sa okolnim tkivom dojke, uklanjanje limfnih žlezda iz pazuha u opsegu kao kod mastektomije i postoperativno zračenje ostatka dojke. Posle ove operacije obavezno je zračenje da bi se rezultati lečenja izjednačili sa onim posle mastektomije.

Tumor dojke

Sentinel node biopsija: najnovija hirurška procedura koja ima za cilj da dalje unapredjuje funkcionalne i estetske rezultate operacije. Razvila se tokom devedesetih godina XX veka, a suština je da se ne radi uklanjanje svih žlezda pazušne jame tokom operacije, već samo onih koje su pod najvećim rizikom od širenja tumora. Svrha ovakvog pristupa je razumljiva ako se zna da je uklanjanje limfnih žlezda pazuha odgovorno za mnoge neželjene posledice operacije, od kojih neke nose doživotni invaliditet. Najznačajnije su: otok ruke, ograničena pokretljivost ruke, gubitak senzibiliteta nadlaktice…

Primena sentinel node biopsije gotovo potpuno prevenira ove neželjene posledice, ali je mogu primenjivati samo izuzetno uvežbani timovi onkoloških hirurga i patologa.

Dijagnostička sredstva za pregled dojki

Osnovno sredstvo je pregled lekara (fizikalni pregled), dopunska sredstva su mamografija i ultrazvuk, redje magnetna rezonanca.

Fizikalni pregled izvodi specijalista sa iskustvom u dijagnostici i terapiji karcinoma dojke, najčešće hirurg onkolog, a sastoji se iz: 1) razgovora sa pacijentkinjom, 2) vizuelnog promatranja i 3) palpacije dojki i regionalnih limfnih područja. Zavisno od nalaza pacijentkinja se upućuje na mamografiju, ultrazvuk, ili i jedno i drugo. Kod mladjih žena sa jasnim nalazom može biti dovoljan i samo fizikalni pregled, slično je i kod žena koje se redovno kontrolišu i imaju uradjenu mamografiju u skorije vreme.

Mamografija je rentgensko snimanje dojki specijalnim aparatom i posebnom tehnikom. Uvek se snimaju obe dojke, u dve projekcije. Pri snimanju dojke se komprimuju što može biti neprijatno i bolno. Zavisno od osetljivosti aparata i strukture dojki mogu se videti i veoma sitne strukture, zbog čega je najpogodnije sredstvo za rano otkrivanje karcinoma. Njena dijagnostička vrednost je veća u fazi involucije, kada se žlezdano tkivo zamenjuje masnim, obično posle četrdesete godine života.

Ultrazvuk je najmladja dijagnostička tehnika koja je izuzetno pogodna za vizuelizaciju cista i benignih tumora u dojkama, naročito kod mladjih žena sa još uvek razvijenim žlezdanim tkivom. Nema rentgenskog zračenja pa se može neograničeno koristiti, ali ima slabiju dijagnostičku moć od mamografije i fizikalnog pregleda kad je u pitanju karcinom dojke.

FNA (fine needle aspiration)

Posebna vrsta punkcije jako tankom iglom kojom se uzima uzorak ćelija iz promene u dojci (često se radi i kod čvorova u štitastoj žlezdi) i to potom šalje na mikroskopski pregled. Koristi se u situacijama kada promena u dojci nije dijagnostički u potpunosti jasna. Ako se pod mikroskopom vidi da ćelije koje dobijemo na ovaj način imaju patološke promene savetuje se operacija.

Samopregled

Sprovodi se jednom mesečno, u istoj fazi menstrualnog ciklusa. Princip je da žena ponavljanjem pregleda iz meseca u mesec zapamti vizuelni izgled i strukturu dojki pod prstima, i ako uoči bilo kakvu promenu da se javi lekaru. Kod pacijentkinja koje se ne kontrolišu i ne rade samopreglede tumorski čvor može biti prisutan i jasno uočljiv i više meseci pre nego što ga ona slučajno primeti. Za to vreme se on lagano uvećava a šansa za izlečenje smanjuje.
Tehnika samopregleda: 1) stati pred ogledalo i posmatrati dojke, najpre u osnovnom položaju a potom sa rukama visoko iznad glave; značajna je svaka asimetrija, izbočina, uvlačenje kože ili bradavice … 2) Podići levu ruku iznad glave a desnom sistematično, vrhovima prstiju i kružnim pokretima ispipati levu dojku, duboko, do zida grudnog koša, uključujući i predeo ka pazuhu. Isto uraditi i sa suprotne strane. 3) Pipanje ponoviti na isti način i u ležećem položaju.
4) Istiskivanjem u pravcu bradavice proveriti da li se pojavljuje sekret.
U dojkama se pipa grudvasto žlezdano tkivo a često i veće i čvršće displazne ploče. Žena koja radi samopregled ne treba da interpretira šta je napipala; suština je da ponavljanim pregledima zapamti raspored i karakteristike tih struktura, s ukoliko primeti nešto čega ranije nije bilo, ili je to drugačijih karakteristika, da se odmah javi lekaru.

Skrining

Pregled koji se obavlja periodično u odredjenoj populaciji (npr. sve žene u jednoj državi), u cilju ranog otkrivanja bolesti. Najpoznatiji su Papanikolau test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice i mamografija za rano otkrivanje raka dojke.
Skrining na rak dojke je skupa i organizaciono složena procedura, tako da se primenjuje samo u najrazvijenijim zemljama. Najčešća šema je da se ženama od 40 – 50 godina mamografija radi na dve godine, a posle 50 svake godine. Uvodjenje skrininga dovelo je do značajnog pada smrtnosti od karcinoma dojke u ovim zemljama. To se najbolje vidi ako uporedimo situaciju u Sjedinjenim državama, gde postoji skrining, i Srbiji, gde skrininga nema: u SAD na pet žena koje obole od raka dojke jedna umre od te bolesti, a u Srbiji je taj odnos 3:1. Ova razlika je isključivo posledica ranijeg otkrivanja bolesti kod američkih žena, zahvaljujući skriningu, jer je lečenje identično u obe zemlje.
Zato je u našim uslovima važno razvijati svest kod žena o važnosti lične inicijative u ranom otkrivanju, doslednim sprovodjenjem samopregleda i periodičnih kontrola kod lekara.

Nepalpabilni tumori – tumori u prekliničkoj fazi

Tumori koji se ne mogu napipati, a otkriju se preventivnom mamografijom ili ultrazvukom.
Njihova priroda se mora utvrditi uzimanjem isečka ili odstranjenjem celog tumora i pregledom tog tkiva pod mikroskopom, a od nalaza zavisi dalje lečenje.
Zahvaljujući skriningu, a kod nas sve češćim peventivnim pregledima i samopegledima, sve je češće otkrivanje tumora u ovoj fazi, kada je i izlečenje skoro stopostotno, čak i kada je u pitanju karcinom.
Ovakvi tumori predstavljaju poseban izazov za hirurga, jer se ne mogu identifikovati u tkivu dojke na klasičan način, pipanjem, što predstavlja opasnost da se ne nadju i ostanu u dojci i posle operacije. U specijalizovanim centrima identifikacija se vrši savremenim tehnikama i stručnim postupcima, kao što su intraoperativni ultrazvuk, „specimen“ mamografija, preoperativno markiranje…

Prognoza karcinoma dojke

Zavisi od stadijuma bolesti u kome se počelo sa lečenjem. Pacijentkinje kod kojih se tumor nije proširio na unutrašnje organe imaju u proseku 50 – 70% šanse za definitivno izlečenje, pri čemu se kod onih sa manjim tumorima (do 2cm) koji se nisu proširili čak ni na limfne žlezde u pazuhu taj procenat kreće i do 90%.
U zemljama gde se sprovodi aktivna kampanja ranog otkrivanja karcinoma (skrining), postiže se i 98% desetogodišnjeg preživljavanja.

Treba razlikovati pet i desetogodišnje preživljavanje, koje predstavljaju meru u onkologiji kojom se uporedjuju efekti različitih metoda lečenja ili stadijumi i vrste bolesti, od potpunog izlečenja. Potpuno izlečenje kod karcinoma dojke je postignuto tek ako 25 godina od operacije nije bilo znakova prisustva bolesti.

Specijalna hirurška bolnica Aesculap, prof. dr Nebojša Ivanović, hirurgija dojke, rekonstruktivna i plastična hirurgija, hirurgija štitne žlezde i onko hirurgija mladeža.

Postovi u slici

  • Karcinom dojke (stadijum bolesti, biološke karakteristike, agresivnost)
  • Aesculap na dva simpozijuma
  • Hirurgija ginekoloških tumora
  • Citostatici, propusti u primeni kod raka dojke
  • Nova metoda lečenja raka dojke
  • Aesculap foto i video album
  • Specijalistički pregledi
  • Nekoliko reči o bolnici

Obrađene oblasti