Hirurgija štitaste žlezde


Uslov uspešne tireoidne hirurgije je pravilna indikacija za hirurško lečenje, iskusan hirurški tim, i otvorena komunikacja i saradnja hirurga i endokrinologa.

Indikacije za operaciju su funkcionalni i morfološki poremećaji štitaste žlezde. Naročito kod funkcionalnih oboljenja (hipertireoza) rukovodimo se principom da predlog za operaciju treba da potekne od endokrinologa, a on je i taj koji sprovodi preoperativnu tireosupresivnu terapiju i postoperativni nadzor funkcije žlezde. Standardna operacija kod difuznog hipertireoidizma je subtotalna tireoidektomija, sa poštedom oko 2ccm tkiva, obično u gornjem polu jednog od režnjeva.

hirurgija-stitne-zlezde

Nodusi u štitastoj žlezdi su prisutni u oko 5% opšte populacije, u ogromnoj većini su benigni i stacionarni, što nalaže restriktivan pristup u odluci o lečenju; pri indikovanju operacije koristimo algoritam koji je u skladu sa preporukama najznačajnijih centara u oblasti tireoidne hirurgije: ukoliko prisustvo nodusa smeta pacijentu, bilo zbog otežanog gutanja i disanja, ili iz estetskih razloga, to je dovoljna indikacija da se sprovede hirurško lečenje. Ako pacijent nema tegobe pažljivo se razmatra klinički nalaz i radi aspiraciona biopsija finom iglom (FNA); nalaz tireoicita u aspiratu, čak i bez atipije, predstavlja onkološku indikaciju, a isto važi i za tumore koji su klinički suspektni. Ne operišu se koloidni nodusi i ciste.

Operacija nodusa podrazumeva lobektomiju sa odgovarajuće strane, uz ex tempore analizu. Ukoliko je u pitanju maligni tumor radi se totalna tireoidektomija i eksploracija centralnih i donjih jugulokarotidnih limfatika sa strane tumora; ako su žlezde negativne operacija se time završava, ako su pozitivne radi se i funkcionalna disekcija vrata sa odgovarajuće strane.

Specijalna hirurška bolnica Aesculap, prof. dr Nebojša Ivanović, hirurgija dojke, rekonstruktivna i plastična hirurgija, hirurgija štitne žlezde i onko hirurgija mladeža.

Postovi u slici

  • Karcinom dojke (stadijum bolesti, biološke karakteristike, agresivnost)
  • Aesculap na dva simpozijuma
  • Hirurgija ginekoloških tumora
  • Citostatici, propusti u primeni kod raka dojke
  • Nova metoda lečenja raka dojke
  • Aesculap foto i video album
  • Specijalistički pregledi
  • Nekoliko reči o bolnici

Obrađene oblasti