Hirurgija ginekoloških tumora


Stručnjaci Specijalne hirurške bolnice Aesculap sa uspehom operišu ginekološke tumore (karcinome grlića i tela materice, karcinome jajnika) i to po pravilu uznapredovale stadijume gde su tumori velikih dimenzija i infiltrišu (zahvataju) susedne organe: debelo crevo, ureter, udaljeni limfni nodusi … Sve pacijentkinje sa uznapredovalim malignim tumorima su po pravilu bile prethodno lečene kombinovanom terapijom u drugim ustanovama, kod nekih je pokušana operacija dok su druge već u startu oglašene za inoperabilne.

Stav prof. Ivanovića je da u hirurgiji ginekoloških maligniteta mora učestvovati onkološki hirurg sa značajnim iskustvom i edukacijom u hirurgiji male karlice. Po potrebi se uključuje i urolog. Ovakav multidisciplinarni pristup obezbedjuje maksimum mogućnosti da hirurgija učini sve što se može u hirurškom uklanjanju ovih tumora, kod kojih je uspešni hirurški zahvat osnov uspešnog lečenja.

U praksi se nažalost dešava da u radu ginekološkog onkološkog konzilijuma učestvuje ginekolog koji nema nikakvo hirurško iskustvo, a pogotovo ne iskustvo u rešavanju kompleksnih i uznapredovalih maligniteta, sa zahvatanjem organa i struktura koji nisu ginekološki organi. U tim situacijama konzilijum donosi odluku da se pacijent leči alternativnim pristupima (citostaticima ili zračenjem), a ne hirurški, što bi u datoj situaciji dalo najbolje rezultate.

hirurgija-ginekoloskih-tumora

Stav prof. Ivanovića je da u radu ginekološkog onkološkog konzilijuma, kada se donose odluke o lokoregionalno uznapredovaloj i metastatskoj bolesti, mora učestvovati i onkološki hirurg sa značajnim iskustvom i edukacijom u hirurgiji male karlice. Ovakvih pacijentkinja nema mnogo, a od ove procene i kvalitetno preduzetog hirurškog lečenja njima zavisi tok bolesti i preživljavanje. Nažalost, većina lekara različitih specijalnosti (ginekolog, medikalni onkolog, radioterapeut) koji se bave onkološkom ginekologijom i učestvuju u radu konzilijuma nemaju sluha za ovakve sugestije, i često budu „uvredjeni i povredjeni“ kad im se javi pacijentkinja kojoj je hirurg uspešno operisao uznapredovali ginekološki tumor. Ove pacijentkinje se uvek posle operacije prikazuju konzilijumu da bi dobile dodatnu terapiju posle operacije, medjutim, umesto da dobiju adekvatnu terapiju često budu šikanirane i psihološki maltretirane pričama kako je to što je uradjeno potpuno pogrešno, i da će ubrzo zbog toga umreti (slučajevi u kartoteci “Aesculap-a”)

Ovakvi postupci pojedinih lekara su krajnje neetički, i jedino razumno tumačenje ovakvih postupaka je iskompleksiranost zbog ograničene stručnosti, kao i pokušaj da se odbrane birokratski dobijene pozicije u radu konzilijuma i procesu odlučivanja o onkološkom lečenju. Ovakvi lekari pacijenta ne doživljavaju kao ljudsko biće sa emocijama, željom da živi i bude zdravo, već kao poligon za demonstraciju svog (lažnog) stručnog autoriteta.

U praksi “Aesculap-a” mnogo je ovakvih slučajeva posle hiruškog lečenja ginekoloških maligniteta, još više posle hirurgije karcinoma dojke. Ozbiljno se razmatralo pokretanje sudskih postupaka protiv pojedinih lekara na konzilijumima širom Srbije, to što se dosad ovakvi postupci nisu pokretali ne znači da neće. U tom slučaju naši posetioci sajta će biti obavešteni o tome.

Pacijentima se u svakom slučaju preporučuje da se ne zadrže na jednom mišljenju kad je u pitanju lečenje njihove bolesti, bez obzira koji lekar i koji konzilijum ga je dao. Treba aktivno tražiti i druge mogućnosti, kosultovati stručnjake različitih specijalnosti i profila.

Specijalna hirurška bolnica “Aesculap” sa svojim ekspertima u oblasti onkološke hirurgije je tu za sve vrste konsultacija.

Specijalna hirurška bolnica Aesculap, prof. dr Nebojša Ivanović, hirurgija dojke, rekonstruktivna i plastična hirurgija, hirurgija štitne žlezde i onko hirurgija mladeža.

Postovi u slici

  • Karcinom dojke (stadijum bolesti, biološke karakteristike, agresivnost)
  • Aesculap na dva simpozijuma
  • Hirurgija ginekoloških tumora
  • Citostatici, propusti u primeni kod raka dojke
  • Nova metoda lečenja raka dojke
  • Aesculap foto i video album
  • Specijalistički pregledi
  • Nekoliko reči o bolnici

Obrađene oblasti