Citostatici, propusti u primeni kod raka dojke


Novine u hirurgiji karcinoma dojke u savremenim uslovima primene novih lekova, koji se često primenjuju pre operacije u cilju smanjivanja tumora, na simpozijumu u maju mesecu 2017. godine, uz učešće eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva, predstavio je prof. dr Nebojša Ivanović. U svom predavanju prikazao je nove mogućnosti i nove hirurške tehnike koje unapredjuju hirurgiju karcinoma dojke, izmedju ostalog i svoju originalnu hiruršku tehniku primene intraoperativnog ultrazvuka u hirurgiji karcinoma dojke.

U diskusiji prof. Ivanović je ukazao na propuste koji se dešavaju u kliničkoj praksi u vezi sa primenom medikamentozne terapije pre operacije. Najčešći propust je posledica činjenice da lekovi (citostatici) koji se ordiniraju pre operacije ne deluju na sve tumore na isti način, pri čemu na neke tumore čak uopšte ne deluju, već tumori nastavljaju da rastu u isto vreme dok pacijentkinja prima citostatike koji deluju toksično na organizam. Po prof. Ivanoviću kontrola terapijskog efekta mora biti intenzivnija i češća da bi se na vreme uočio terapijski efekat lekova i ukoliko lek ne deluje da se na vreme promeni način lečenja.

Drugi propust, možda i ozbiljniji, dešava se u situacijama kada citostatici koji se primaju pre operacije dovedu do potpunog ili skoro potpunog nestanka tumora. U ovakvim slučajevima neki onkolozi (prof. Ivanović smatra da je razlog pogrešno tumačenje protokola lečenja – on sam se pridržava protokola: NCCN Clinical Practice Gudelines in Oncology), propuste da pravovremeno upute pacijentkinju na operaciju. U takvim uslovima, po prestanku davanja citostatika dolazi do ponovnog ubrzanog rasta tumora. Tada se pokušava sa ponovnom primenom citostatika, međutim po pravilu, posle nekoliko meseci i posle promenjenih više vrsta citostatika, dolazi do nekontrolisanog rasta tumora koji više ne reaguje ni na kakve lekove, a tada se najčešće ne može ni operisati standardnim hirurškim pristupima.

Stručnjaci “Aesculap-a” su u skorije vreme operisali dve takve pacijentkinje, koje su u onkološkim centrima gde su inicijalno lečene oglašene za inoperabilne.

citostatici-propusti-kod-raka-dojke

Specijalna hirurška bolnica Aesculap, prof. dr Nebojša Ivanović, hirurgija dojke, rekonstruktivna i plastična hirurgija, hirurgija štitne žlezde i onko hirurgija mladeža.

Postovi u slici

  • Karcinom dojke (stadijum bolesti, biološke karakteristike, agresivnost)
  • Aesculap na dva simpozijuma
  • Hirurgija ginekoloških tumora
  • Citostatici, propusti u primeni kod raka dojke
  • Nova metoda lečenja raka dojke
  • Aesculap foto i video album
  • Specijalistički pregledi
  • Nekoliko reči o bolnici

Obrađene oblasti