Aesculap na dva simpozijuma


U maju mesecu 2017. godine održana su dva značajna stručna simpozijuma uz organizaciju i učešće stručnjaka Specijalne hirurške bolnice Aesculap.

Prvi simpozijum je bio posvećen novinama u hirurgiji karcinoma dojke u savremenim uslovima primene novih lekova, koji se često primenjuju pre operacije u cilju smanjivanja tumora, uz učešće eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Prof. Dr Nebojša Ivanović je u svom predavanju prikazao nove mogućnosti i nove hirurške tehnike koje unapredjuju hirurgiju karcinoma dojke, izmedju ostalog i svoju originalnu hiruršku tehniku primene intraoperativnog ultrazvuka u hirurgiji karcinoma dojke.

Drugi simpozijum je posvećen melanomu, održan u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, opet uz učešće najeminentnijih stručnjaka iz zemlje, i jednog od vodećih svetskih stručnjaka u hirurgiji melanoma prof. dr Alessandra Testorija, sa Instituta za tumore u Milanu.

Prof. Ivanović je u svom predavanju izložio mogućnosti hirurškog lečenja metastaza melanoma i potrebu za kombinovanim terapijskim pristupima u eri veoma efikasne imunološke i “target” terapije melanoma. U diskusiji su prof. Ivanović i prof. Testori izneli svoje stavove o “senitinel node” biopsiji u hirurgiji melanoma.

simpozijum-o-melanomu

Specijalna hirurška bolnica Aesculap, prof. dr Nebojša Ivanović, hirurgija dojke, rekonstruktivna i plastična hirurgija, hirurgija štitne žlezde i onko hirurgija mladeža.

Postovi u slici

  • Karcinom dojke (stadijum bolesti, biološke karakteristike, agresivnost)
  • Aesculap na dva simpozijuma
  • Hirurgija ginekoloških tumora
  • Citostatici, propusti u primeni kod raka dojke
  • Nova metoda lečenja raka dojke
  • Aesculap foto i video album
  • Specijalistički pregledi
  • Nekoliko reči o bolnici

Obrađene oblasti