O tekstovima na ovom sajtu
/Komenrat urednika sajta medicina.rs: Ovo je veoma važan tekst koji treba pažljivo da pročitaju svi oboleli od karcinoma/

Tekstovi na sajtu predstavljaju stručne stavove kolektiva hirurške bolnice Aesculap o bolestima i optimalnim načinima dijagnostike i lečenja. Njihov cilj nije da privuku pacijente nama, već da pruže korisne informacije svakom pojedinačnom pacijentu koje će mu pomoći u izboru najboljih rešenja u borbi sa bolešću sa kojom su suočeni.

Naši stavovi se ponegde razlikuju od važećih stavova i protokola o dijagnostici i lečenju, posebno tumora. Razlike proizilaze iz spoznaje da dijagnostika i lečenje na osnovu protokola, što je široko prisutno u savremenoj medicini u svetu, predstavlja vid dehumanizacije u pristupu pacijentu kao biću. To biće osim svog bolesnog tela ima i dušu, odnosno veoma složen psihološki i emotivni sistem koji je različit kod svake osobe.

Protokoli imaju za cilj da nametnu uniformne i jednake pristupe u postupcima dijagnostike i lečenja uzimajući u obzir samo bolest, odnosno vrstu i stadijum bolesti, ne vodeći računa o celokupnoj ličnosti nosioca te bolesti.

Osnovna svrha protokola je da spreče lekare da donose pogrešne odluke u ovim postupcima.

U ovom segmentu protokolisana medicina ima smisla. Nažalost, veliki broj lekara danas u svetu svojim nivoom stručnosti i humanosti ne garantuje da će sprovoditi najbolji način dijagnostike i lečenja kod svakog pojedinačnog pacijenta. Protokoli su tu da lekare kanališu i ograničavaju u greškama.

Medjutim, nekad odredbe protokola nisu uvek i najoptimalnija moguća rešenja. Ovakve odredbe protokola koje su lošije od mogućih su najčešće posledica subjektivnih nedostataka neke terapijske discipline. (Tri osnovne terapijske discipline u onkologiji su hirurgija, medikalna terapija i zračenje.)

Primer za ovu tvrdnju se može naći u protokolima za lečenje karcinoma grlića materice. Protokoli za lečenje ovog oboljenja, a posebno uznapredovalijih stadijuma gde sutumorom zahvaćeni okolni organi (zid mokraćne bešike, rektuma, ili završni deo uretera), predvidjaju zračnu terapiju pojačanu citostatikom, iako je hirurško odstranjivanje ovih tumora neuporedivo bolja opcija za pacijenta. Štaviše, većina ginekologa će mirne duše reći da je karcinom grlića materice sa zahvatanjem uretera inoperabilan, dok će kompetentni hirurg odseći taj deo uretera i patrljak reimplantirati u krov mokraćne bešike. Ovakva odredba protokola je direktna posledica subjektivne slabosti, odnosno nedostatka kompetentnih stručnjaka za izvodjenje ovakvih operacija. Ovde ne govorimo o pojedinačnom kompetentnom stručnjaku, već o velikom broju hirurga na velikom broju ginekoloških klinika širom sveta. U nedostatku takvih stručnjaka napravljene su studije koje su uporedjivale terapijske rezultate zračenja i operacija izvedenih od nedovoljno kompetentnih ginekoloških hirurga, i tu se pokazalo da su rezultati u kontroli bolesti isti, ili čak bolji posle zračenja. Rezultati ovakvih studija služe kao argument za protokolisanu preporuku da je terapija zračenjem najoptimalniji način lečenja karcinoma grlića materice.

Odredba protokola ne mora biti generalno loša, ali može biti loša za pojedinačnog pacijenta. Primer za ovakvu tvrdnju se može naći u protokolima za lečenje karcinoma dojke, gde se za veće tumore sa metastazama u limfnim čvorovima pazušne jame predvidja hemoterapija pre operacije. Ta odredba je dobra za većinu ovakvih pacijentkinja, ali je loša za grupu pacijentkinja čiji tumor ne reaguje na hemoterapiju, ili za pacijentkinje koje iz ličnih razloga ne žele lečenje hemoterapijom. Za takve pacijentkinje je operacija sa zračenjem i hormonskom terapijom bolja terapijska opcija od hemoterapije.

Naš cilj je bavljenje medicinom na najoptimalniji način za svakog pojedinačnog pacijenta – takozvani individualizovani pristup. Primenjujemo konvencionalne metode dijagnostike i lečenja, ali nekad u drugačijem rasporedu i obimu u odnosu na protokolisane preporuke.

Ako su i pacijenti upoznati sa ovim činjenicama biće u mogućnosti da i sami utiču na izbor dijagnostike i terapije koje su njima individualno najprimerenije, odnosno daju najbolje rezultate sa najmanje štetnih posledica.


Specijalna hirurška bolnica Aesculap pruža medicinske usluge iz oblasti hirurške dijagnostike i terapije. Naša misija je preventiva i rana dijagnostika, primena najsavremenijih hirurških tehnika.

Stručni tim čine prof. dr sci. med. Nebojša Ivanović, onkološka hirurgija i konsultanti, članovi stručnog tima, iz sledećih oblasti: estetska hirurgija, opšta hirurgija, gastroenterologija, kardiologija, neuropsihijatrija, anesteziologija, endokrinologija, ginekologija, radiološka dijagnostika i terapija, onkologija…

Radno vreme bolnice (24/7):
Ambulanta radi svakoga radnog dana od 08.00 do 21.00 h

Kontakt podaci:
Adresa: Beograd /Kumodraž/ Gunjak 20b.
Telefon: 011 3947 871
Mobtel: 060 3097 618
E-mail: mcaesculap@gmail.com

Kako do nas:

Ukoliko dolazite kolima, do nas je najlakše stići ulicom Vojvode Stepe /gde god da se u nju uključite/. Posle Farmaceutskog fakulteta, semafora i Instituta Torlak, koristite prvo oštro skretanje levo i ušli ste u ulicu Gunjak. Posle 100 metara ulica ponovo oštro skreće desno. Sa leve strane ćete ugledati benzinsku pumpu. Nastavite pravo i lako ćete nas pronaći.

Možete koristiti gradski saobraćaj, linije 33 i 39. Linija 39 dovozi na oko 100 metara od naše bolnice, a linija 33 /prva stanica posle Farmaceutskog fakulteta/, dovozi vas blizu skretanja u ulicu Gunjak.


Specijalna hirurška bolnica Aesculap, prof. dr Nebojša Ivanović, hirurgija dojke, rekonstruktivna i plastična hirurgija, hirurgija štitne žlezde i onko hirurgija mladeža.

Postovi u slici

  • Karcinom dojke (stadijum bolesti, biološke karakteristike, agresivnost)
  • Aesculap na dva simpozijuma
  • Hirurgija ginekoloških tumora
  • Citostatici, propusti u primeni kod raka dojke
  • Nova metoda lečenja raka dojke
  • Aesculap foto i video album
  • Specijalistički pregledi
  • Nekoliko reči o bolnici

Obrađene oblasti